Aktiviti  : Memasukkan gambar dan kesan selingan ke dalam slide

Tarikh   :  17 Oktober 2019 (Khamis)

Masa    : 3.00 pm - 5.00 pm