Aktiviti  : Latihan Menaip Microsoft Word

Tarikh   :  18 Julai 2019 (Khamis)

Masa    : 10.00 am - 12.00 pm

 

Aktiviti  : Kuiz Sains Online dan KDB

Tarikh   :  15 June 2019 (Sabtu)

Masa    : 10.00 am - 12.00 pm

 

Aktiviti  : Latihtubi Bahasa Melayu (Tatabahasa)

Tarikh   :  14 June 2019 (Jumaat)

Masa    : 3.00 PM -  5.00 PM

Aktiviti  : Membuat pendaftaran pekerjaan di dalam laman web SPA8

Tarikh   :  22 June 2019 (Sabtu)

Masa    : 11.00 am - 12.00 pm

 

Aktiviti  : Edit gambar dan membuat rekabentuk banner

Tarikh   : 18 Mei 2019 (Sabtu)

Masa    : 10.00 AM -  1.00 PM