Tempat : PI1M Ayer Lanas

Tarikh : 15/10/2016

Masa : 3.30 Ptg - 5.30 Ptg

Pelajar : Sek. Menengah & Rendah

 

TEMPAT : PI1M AYER LANAS

MASA : 10.00pg -12.00tgh

PELAJAR : SEK. RENDAH

TARIKH : 12/08/2015 

7 ORANG PELAJAR MENYERTAINYA

TEMPAT : PI1M AYER LANAS

MASA : 2:30ptg -4:30ptg

PELAJAR : SEK. MENENGAH

TARIKH : 04/06/2015