Aktiviti  : Cara membuat table,memasukan gambar dan item

Tarikh   :  19 Oktober 2019 (Sabtu)

Masa    : 3.00 pm - 5.00 pm

Aktiviti  : Memasukkan gambar dan kesan selingan ke dalam slide

Tarikh   :  17 Oktober 2019 (Khamis)

Masa    : 3.00 pm - 5.00 pm

Aktiviti  :  Teka Silangkata Pelajar Sekolah Rendah

Tarikh   :  11 September 2019 (Rabu)

Masa    : 3.00 pm - 4.00 pm

Aktiviti  :  Taklimat Malaysian ICT Volunteer 

Tarikh   :  11 Oktober 2019 (Jumaat)

Masa    : 2.30 pm - 5.30 pm

Aktiviti  :  Peserta dikehendaki membina perkataan menggunakan perkataan PERPUSTAKAAN

Tarikh   :  7 September 2019 (Sabtu)

Masa    : 10.00 am -1.00 pm