Aktiviti  :  Saringan Kesihatan, Aerobik, Membuat makanan sihat, kuiz jom sihat

Tarikh   :  15 Disember 2018 (Sabtu)

Masa    :  8.30 AM - 2.00 PM

Aktiviti  :  Melabel My Place di dalam Dashboard Komuniti

Tarikh   :  15 Disember 2018 (Sabtu)

Masa    :  3.00 PM - 4.00 PM

Aktiviti  :  Menjawab Soalan Kuiz Klik Dengan Bijak

Tarikh   :  15 Disember 2018 (Sabtu)

Masa    :  10.00 AM - 12.00 PM

Aktiviti  :  Pertandingan Mewarna Poster Jom Sihat

Tarikh   :  15 Disember 2018 (Sabtu)

Masa    :  09.00 AM - 11.00 AM

Aktiviti  :  Pertandingan Mencipta Artikel Jom Sihat

Tarikh   :  14 Disember 2018 (Jumaat)

Masa    :  10.00 AM - 12.00 PM