Aktiviti  :  Menghebahkan kepada Komuniti tentang kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan pusat internet

Tarikh   :  02 Ogos 2019 (Jumaat)

Masa    : 9.00 AM - 4.00 PM

Aktiviti  :  Menyiapkan Kerja Kursus Tingkatan 5 Menggunakan Microsoft Word dan Excel

Tarikh   :  15 Julai 2019 (Isnin)

Masa    : 3.00 PM - 6.00 PM

 

 

Aktiviti  : Kuiz Sains Online dan KDB

Tarikh   :  15 June 2019 (Sabtu)

Masa    : 10.00 am - 12.00 pm

 

Aktiviti  : Latihan Menaip Microsoft Word

Tarikh   :  18 Julai 2019 (Khamis)

Masa    : 10.00 am - 12.00 pm

 

Aktiviti  : Membuat pendaftaran pekerjaan di dalam laman web SPA8

Tarikh   :  22 June 2019 (Sabtu)

Masa    : 11.00 am - 12.00 pm