Aktiviti  :  Mengedar Flyer MY FreeView

Tarikh   : 7 September 2019

Masa    : 8.00 am - 3.00 pm

Aktiviti  :  Pelbagai aktiviti menarik yang disediakan seperti pertandingan dam ular gergasi,kuiz,pemeriksaan kesihatan, rakit berhias dll

Tarikh   :  7 September 2019

Masa    : 8.00 Am - 3.00 Pm

Aktiviti  : Pertandingan Mencipta Poster E-waste Hari Bersama Komuniti 

Tarikh   :  01 Ogos 2019 (Khamis)

Masa    : 3.00 PM - 5.30 PM

Aktiviti  :  Penulisan Artikel (Kebaikan Internet kepada Komuniti)

Tarikh   :  01 Ogos 2019 (Khamis)

Masa    : 10.00 AM - 1.00 PM

Aktiviti  :  Kuiz Dashboard Komuniti sempena Hari Bersama Komuniti Ayer Lanas

Tarikh   :  02 Ogos 2019 (Jumaat)

Masa    : 10.45 AM - 11.45 AM