TUJUAN

Memberi latihan kepada pelajar lepasan SPM untuk meningkatkan kemahiran dan kecekapan menggunakan perisian komputer terutama Microsoft Office bagi memberi pendedahan awal sebelum memasuki institusi pengajian tinggi atau alam pekerjaan.

AKTIVITI

Peserta membuat latihan microsoft powerpoint seperti  menambah animasi pada teks, slide, memasukan rekabentuk,audio dan lain-lain.

Gambar Klik disini