TUJUAN

Membuat latihan tubi bahasa malaysia bersama pelajar yang bakal menduduki UPSR untuk menguji peguasaan kemahiran di samping membiasakan mereka berhadapan dengan pelbagai jenis dan bentuk soalan sebagai persediaan UPSR.

AKTIVITI

Peserta menjawab soalan dan berbincang di dalam kumpulan yang terdiri dari pelajar UPSR.

Gambar Klik disini