TUJUAN

Memberi latihan kepada peserta cara untuk menghasilkan poster yang mempunyai kualiti yang menarik

AKTIVITI

Petugas memberi tunjuk ajar cara untuk menggunakan Adobe Photoshop

Gambar Klik Disini