TUJUAN

Memberi pendedahan dan meningkatkan kemahiran peserta menggunakan Adobe Photoshop bagi membolehkan peserta menghasilkan imej yang lebih menarik dan mempunyai resolution yang tinggi.

AKTIVITI

Petugas memberi tunjuk ajar cara untuk memasukan imej, mengedit gambar, dan cara untuk menyunting gambar, menggunakan magnetic lasso dan lain-lain peralatan yang terdapat di dalam Adobe Photoshop.

Gambar Klik Disini