TUJUAN

Membantu pengguna untuk membuat pendaftaran baru akaun online banking Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Ini dapat memudahkan pengguna untuk melaksanakan sebarang urusan tanpa perlu ke bank.

AKTIVITI

Petugas membantu peserta membuat pendaftaran Online Banking.

Gambar Klik Disini