TUJUAN

Melahirkan golongan pelajar yang celik it dan mahir menggunakan perisian Microsoft office dan internet.

AKTIVITI

Membantu pelajar mencari bahan dari internet dan menyalin ke microsoft word, petugas juga memberitahu cara untuk menukar tulisan,bold,italic,underline dan cara menyimpan file.

Gambar Klik Disini