nisa19

Latar belakang

Cik Nadia Khairul Nissa merupakan belia yang masih mencari peluang pekerjaan. Beliau mula mendaftar sebagai ahli PI pada tahun 2018, beliau mengikuti kelas latihan komputer kerana ingin meningkatkan kemahiran menggunakan aplikasi komputer dan Microsoft Office

Sebelum Penggunaan ICT / Penglibatan PI

Beliau kurang mahir menggunakan perisian komputer terutama Microsoft office, kekurangan ini menyebabkan beliau sukar untuk mendapatkan pekerjaan.

Selepas Penggunaan ICT / Penglibatan PI

Setelah mengikuti kelas latihan komputer di PI Ayer Lanas, beliau semakin mahir menggunakan Microsoft office , beliau juga mampu menyiapkan tugasan yang diberikan oleh petugas PI dalam masa yang singkat. Selain itu, beliau juga telah membuat akaun gmail dan membuat pendaftaran pekerjaan secara online seperti SPA8 dan JobsMalaysia dengan bantuan dari petugas.