Aktiviti  :  Menghebahkan kepada Komuniti tentang kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan pusat internet

Tarikh   :  02 Ogos 2019 (Jumaat)

Masa    : 9.00 AM - 4.00 PM