Aktiviti  :  Teka Silangkata Pelajar Sekolah Rendah

Tarikh   :  11 September 2019 (Rabu)

Masa    : 3.00 pm - 4.00 pm