Aktiviti  : Taklimat KDB & Perbentangan berkumpulan

Tarikh   :  17 Oktober 2019 (Khamis)

Masa    : 10.00 am - 1.00 pm