TUJUAN

Meningkatkan kemahiran pelajar menggunakan Microsoft Word dan excel.

AKTIVITI

Membantu memberi tunjuk ajar kepada pelajar cara menaip, menyalin dan menampal dari internet ke microsoft word,cara menggunakan shapes,bold,justify dan cara menyimpan. Bagi microsoft excel peserta di ajar cara untuk membuat table, currency ,sheet dan lain-lain.

Gambar Klik disini

 

TUJUAN

Membuat latihan tubi bahasa malaysia bersama pelajar yang bakal menduduki UPSR untuk menguji peguasaan kemahiran di samping membiasakan mereka berhadapan dengan pelbagai jenis dan bentuk soalan sebagai persediaan UPSR.

AKTIVITI

Peserta menjawab soalan dan berbincang di dalam kumpulan yang terdiri dari pelajar UPSR.

Gambar Klik disini

 

TUJUAN

Memberi latihan kepada pelajar Sekolah menengah untuk meningkatkan kemahiran dan kecekapan menggunakan perisian komputer terutama Microsoft Office. 

AKTIVITI

Peserta diberi penerangan tentang penggunaan tools seperti shapes,bold,underline, pemilihan tulisan, size tulisan dan justify. peserta juga diberi latihan menaip surat rasmi dan berita.

Gambar Klik disini

TUJUAN

memberi latihan asas adobe photoshop untuk menghasilkan rekabentuk banner dan gambar yang menarik.

AKTIVITI

peserta diberi penarangan dan pengenalan untuk menggunakan tools yangterdapat di dalam adobe photoshop. peserta juga di ajar cara menyusun layer dan membuat latihan membuat banner

Gambar Klik disini

TUJUAN

Memberi latihan kepada pelajar lepasan SPM untuk meningkatkan kemahiran dan kecekapan menggunakan perisian komputer terutama Microsoft Office bagi memberi pendedahan awal sebelum memasuki institusi pengajian tinggi atau alam pekerjaan.

AKTIVITI

Peserta membuat latihan microsoft powerpoint seperti  menambah animasi pada teks, slide, memasukan rekabentuk,audio dan lain-lain.

Gambar Klik disini